ponedjeljak, 17 jul 2017 15:41

Održana Osma sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio dva predloga odluka

Na danas održanoj Osmoj sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, članovi Odbora su konstatovali da po Trećem ponovnom javnom konkursu za imenovanje člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta, nema kandidata o čijoj kandidaturi bi se izjašnjavali, s obzirom da je Zoran Vujičić povukao kandidaturu. Odbor će naknadno utvrditi datum raspisivanja četvrtog ponovnog javnog konkursa.

Administrativni odbor je, na predlog Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore, odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da odredi poslanicu Daliborku Pejović za predstavnicu Skupštine Crne Gore u Senatu Prijestonice.

Odbor je, takođe na predlog Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore, odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da Bojana Đakonovića predloži za člana Komisije za rangiranje kandidata za člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku.

Razmatrajući Preporuke GRECO-a, u vezi utvrđivanja „jasnih i objektivnih kriterijuma za ukidanje imuniteta“, članovi Odbora su podržali stavove Administrativnog odbora 23. i 24. saziva Skupštine.

Odbor se u okviru tačke dnevnog reda „Tekuća pitanja“;

l. Upoznao sa:
-    Informacijom u vezi implementacije odluka iz nadležnosti Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, koju je na zahtjev Odbora dostavio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore;
-    Obavještenjem Uprave za inspekcijske poslove u vezi sa Inicijativom Administrativnog odbora za inspekcijski nadzor nad postupanjem Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić u slučaju zaključivanja radnih knjižica poslanika Milutina Đukanovića i Strahinje Bulajića; i
-    Rješenjem Višeg suda u Podgorici, od 7. aprila 2017. godine, u pravnoj stvari tužilje Striković Slavice iz Nikšića, protiv tužene države Crne Gore – Skupštine Crne Gore.


ll. Odlučio da:
-    odbaci zbog nenadležnosti Zahtjev Ljubinke Kustudić za razrješenje dužnosti zamjenice člana Državne izborne komisije, jer imenovana ne vrši funkciju zamjenice člana Državne izborne komisije;
-    povodom Zahtjeva ranijeg poslanika Radojice Živkovića za produženje roka primanja naknade nakon prestanka funkcije, saglasno članu 218 Poslovnika Skupštine, zatraži od Generalnog sekretara Skupštine da dostavi informaciju kada raniji poslanik Živković stiče pravo na penziju, uzimajući u obzir činjenice koje je naveo u zahtjevu, kako bi se stekli uslovi da Administrativni odbor donese odgovarajuće rješenje; i
-    donese Rješenje o zaradi na ime poslanika prof. dr Branka Radulovića, po Zahtjevu imenovanog.