utorak, 13 jun 2017 13:44

Obraćanje predsjednika Administrativnog odbora

Obraćanje predsjednika Administrativnog odbora Luiđa Škrelje, povodom incidentnog ponašanja poslanika Demokratskog fronta u toku Devete sjednice Administrativnog odbora:

Sjednicu Administrativnog odbora obilježilo je korišćenje uvredljivih riječi i izrečenih prijetnji od strane prisutnih poslanika DF-a prema članovima Administrativnog odbora, Glavnom specijalnom tužiocu i funkcionerima Demokratske partije socijalista.

Takvo postupanje poslanika DF-a je samo nastavak pritisaka DF-a, koje konstantno vrši na Skupštinu Crne Gore i druge institucije, čime su iz politike prešli u zonu anarhije. Njihovo ponašanje u Skupštini Crne Gore je ogledalo njihove politike.

Kada su shvatili poslanici Demokratskog fronta da su jednaki pred zakonom sa građanima Crne Gore, nastala je panika u redovima funkcionera DF-a. Poslanici DF-a, Andrija Mandić, Branko Radulović, Milan Knežević, Predrag Bulatović, Strahinja Bulajić, Milutin Đukanović i Janko Vučinić, izrekli su riječi koje su ispod elementarnog ljudskog dostojanstva i građanskog vaspitanja, posebno u odnosu na poslanicu, članicu Odbora, Martu Šćepanović, mene lično, a i ostale poslanike.

Prije utvrđivanja dnevnog reda za sjednicu, poslanik Andrija Mandić, tražio je da se Zahtjev za odobrenje SDT, Kti-S 13/17 od 30. maja 2017. godine, ne uvrsti u Dnevni red sjednice, već da se isti vrati Ivanu Brajoviću, predsjedniku Skupštine, koji bi ga proslijedio SDT, da ga upodobi sa Ustavom i Poslovnikom Skupštine Crne Gore. Kada predlog nije prihvaćen, nakon žustre rasprave nastalo je negodovanje i pokušaj da se ometa vođenje sjednice, i da se po svaku cijenu ista prekine.

Prisutni poslanici DF-a nijesu dozvolili čitanje Zahtjeva, insistirajući da Glavni specijalni tužilac dođe u Skupštinu i u svojstvu predlagača akta u smislu člana 67 Poslovnika Skupštine, učestvuje u radu sjednice. Kada su dobili obrazloženje da Zahtjev za odobrenje nije akt u smislu člana 67 Poslovnika, već da su to akti taksativno navedeni u članu 129 Poslovnika, nastavilo se sa negodovanjem i pokušajem dovođenja u zabludu prisutnih predstavnika medija i laičke javnosti, da je navodno prekršen Poslovnik Skupštine, obraćajući se agresivno i najpogrdnijim riječima prema predsjedavajućem.

Nakon pokušaja vođenja konstruktivne rasprave od strane poslanika Demokratske partije socijalista, koja je konstantno ometana neprimjerenim upadicama od strane poslanika DF-a, članovi Odbora su jednoglasno odlučili da predlože Skupštini da dá odobrenje da se protiv Nebojše Medojevića, poslanika u Skupštini Crne Gore, može pokrenuti krivični postupak i odrediti pritvor, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo – Stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na sjednici Odbora, raspravljalo se o utvrđivanju predloga da li da se predloži Skupštini ukidanje imuniteta poslanika, po Zahtjevu za odobrenje SDT, a ne da li je neko kriv ili ne za izvršenje krivičnog djela.

Uz nastavljene prijetnje i izgovaranja uvredljivih riječi, poslanik Andrija Mandić, pozvao je Glavnog specijalnog tužioca da prisustvuje sjednici Skupštine, na kojoj će se nastaviti postupak odlučivanja, nakon čega su poslanici DF-a, napustili sjednicu.

Zahvaljujući izuzetno odgovornom odnosu članova Administrativnog odbora u odnosu na postupanje po Zahtjevu za odobrenje SDT-a, a poštujući ustavnu podjelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, i poštujući državne institucije, Odbor je postupio saglasno čl. 49 i 58 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, i utvrdio Izvještaj sa predlogom.

I na kraju, koristim priliku da upozorim poslanike Demokratskog fronta, da njihova opstrukcija u radu Parlamenta, izrečene prijetnje i uvrede, koje su postale sastavni dio vokabulara u njihovom političkom djelovanju, neće uticati na zakonit rad Administrativnog odbora, koji će kao i do sada raditi u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom Skupštine Crne Gore.