ponedjeljak, 12 jun 2017 13:31

Odbor odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da da odobrenje da se protiv Nebojše Medojevića može pokrenuti krivični postupak i odrediti pritvor

Na danas održanoj devetoj sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva, Kti-S.br.13/17 od 30. maja 2017. godine, nakon rasprave, jednoglasno odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da donese Odluku da daje odobrenje da se protiv Nebojše Medojevića, poslanika u Skupštini Crne Gore, može pokrenuti krivični postupak i odrediti pritvor, zbog krivičnog djela – Stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Shodno članu 55 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u radu Odbora, u okviru prve tačke Dnevnog reda, bez prava odlučivanja, učestvovali su i poslanici Demokratskog fronta: Andrija Mandić, prof. dr Branko Radulović, Milan Knežević, Predrag Bulatović, dr Strahinja Bulajić, Milutin Đukanović i Janko Vučinić.

Odbor je na današnjoj sjednici saglasno članu 180 Zakona o osiguranju pokrenuo i postupak imenovanja dva člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, raspisivanjem Javnog poziva za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i upućivanjem poziva Vladi Crne Gore, kao ovlašćenom predlagaču, za podnošenje predloga za kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. 

Javni poziv za podnošenje predloga za kandidate za imenovanje člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, biće objavljen na web sajtu Skupštine Crne Gore i u Dnevnim novinama.

Takođe, Odbor je na Predlog Predsjednika Skupštine Crne Gore za imenovanje savjetnika Predsjednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/17-80 od 6. juna 2017. godine, odlučio da imenuje Obrada Nenezića za savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore.

docJavni poziv za imenovanje člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja