utorak, 27 oktobar 2020 13:40

Održana Prva sjednica Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 27. saziva

Odbor pokrenuo postupak utvrđivanja Liste kandidata za predsjednika i članove stalnih radnih tijela Skupštine Crne Gore

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 27. saziva, na danas održanoj prvoj sjednici, odgodio je izbor zamjenika predsjednika Odbora, jer parlamentarna opozicija nije dostavila predloge kandidata.

Administrativni odbor je utvrdio broj članova stalnih radnih tijela Skupštine Crne Gore 27. saziva i pokrenuo postupak za utvrđivanje Liste kandidata za predsjednika i članove stalnih radnih tijela upućivanjem poziva klubovima poslanika, da dostave predloge kandidata do 20. novembra 2020. godine.

Odbor je, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i drugim važećim propisima, donio:
- rješenja o prestanku prava na zaradu na ime poslanika Skupštine Crne Gore 26. saziva;
- rješenja o pravu na naknadu po prestanku funkcije poslanicima Skupštine Crne Gore 26. saziva, shodno njihovim zahtjevima;
- rješenja o zaradi na ime poslanika Skupštine Crne Gore 27. saziva koji su se opredijelili da profesionalno obavljaju funkciju;
- rješenja o razlici u zaradi na ime poslanika Skupštine Crne Gore 27. saziva, shodno zahtjevima poslanika;
- rješenja o prestanku mandata i prestanku prava na zaradu na ime savjetnika predsjednika i potpredsjednika Skupštine Crne Gore 26. saziva i
- rješenja o pravu na naknadu po prestanku funkcije na ime savjetnika predsjednika i potpredsjednika Skupštine Crne Gore 26. saziva, shodno zahtjevima ranijih savjetnika.

Odbor je, po predlozima Alekse Bečića, predsjednika Skupštine Crne Gore, imenovao Nevena Gošovića, diplomiranog pravnika i Aleksandra Klarića, diplomiranog politikologa za međunarodne odnose, za savjetnike predsjednika Skupštine Crne Gore.

Članovi Odbora su postigli dogovor da se zakaže posebna sjednica u vezi sa ostvarivanjem nadležnosti iz Poslovnika Skupštine Crne Gore, metodom rada i različitim gledištima poslaničkih klubova na ulogu i funkciju Administrativnog odbora.

YouTube