srijeda, 31 jul 2019 16:01

Održana 70. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

Na danas održanoj 70. sjednici, Administrativni odbor je utvrdio Predlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da izabere: Mihaila Anđušića, za predsjednika; Anu Nikolić, Maju Bakrač, Momčila Martinovića, Nikolu Divanovića, Gencija Nimanbegua i Andriju Popović, za članove. Shodno članu 35 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, klubovi poslanika koji nisu dostavili predloge kandidata za sastav Odbora mogu to učiniti naknadno.

     Takođe, Odbor je utvrdio sedam predloga odluka o izmjenama u sastavu stalnih radnih tijela, i to:

  • Predlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore. Odbor je odlučio da Skupštini predloži da razriješi Branka Čavora dužnosti člana, a izabere Aleksandru Vuković za članicu Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore;
  • Predlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore. Odbor je odlučio da Skupštini predloži da razriješi dužnosti predsjednika Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore Branka Čavora, a za predsjednika izabere Nikolu Divanovića;
  • Predlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore. Odbor je odlučio da Skupštini predloži da razriješi dužnosti člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore Mihaila Anđušića, a izabere poslanicu Branku Tanasijević za članicu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore;
  • Predlog odluke o razrješenju tri i izboru tri člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore. Odbor je odlučio da Skupštini predloži da razriješi Željka Aprcovića, Obrada Miša Stanišića i Branku Tanasijević a izabere Andriju Nikolića, Nikolu Divanovića i Zvonka Vukovića za članove Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore;
  • Predlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika i razrješenju i izboru jednog člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore. Odbor je odlučio da Skupštini predloži da razriješi Obrada Miša Stanišića a izabere Branka Čavora za predsjednika, i izabere Mihaila Anđušića za člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore;
  • Predlog odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore. Odbor je odlučio je da Skupštini predloži da razriješi Željka Aprcovića a izabere Martu Šćepanović za predsjednicu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore; i
  • Predlog odluke o razrješenju i izboru predsjednice i razrješenju i izboru jednog člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore. Odbor je odlučio je da Skupštini predloži da razriješi Martu Šćepanović a izabere Jovanku Laličić za predsjednicu, razriješi Jovanku Laličić dužnosti članice i izabere Dragutina Papovića za člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore.