petak, 14 jun 2019 15:09

Održana 67. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo dva postupka imenovanja

Na danas održanoj 67. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je pokrenuo dva postupka imenovanja, i to:

-  postupak imenovanja jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore, upućivanjem Ponovnog javnog poziva nevladinim organizacijama iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu, za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG; i

-  postupak imenovanja dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije, upućivanjem Javnog poziva nevladinim organizacijama iz oblasti medija i Crnogorskom P.E.N. Centru za podnošenje predloga za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije.

Navedeni javni pozivi biće objavljeni u „Službenom listu Crne Gore", na web sajtu Skupštine i u dnevnom listu „Dan“.