Print this page
srijeda, 06 mart 2019 12:10

Održana 62. sjednica Administrativnog odbora

Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu i donio Plan rada Odbora za 2019. godinu

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore, na danas održanoj 62. sjednici, razmotrio je i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu, ocjenjujući ga sveobuhvatnim i kvalitetnim.

Odbor je takođe jednoglasno utvrdio Plan rada Odbora za 2019. godinu, polazeći od nadležnosti Administrativnog odbora utvrđene Poslovnikom Skupštine Crne Gore i Programa rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu.

Galerija fotografija