petak, 01 mart 2019 11:33

Održana 61. sjednica Administrativnog odbora

Imenovan savjetnik potpredsjednika Skupštine Crne Gore

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na danas održanoj 61. sjednici na predlog potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Gencia Nimenbegua, a shodno članu 6 Odluke o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore, imenovao je Adrijana Mavrića (Adrijan Mavriq), magistra informacionih sistema, za savjetnika potpredsjednika Skupštine Crne Gore.

Odbor je donio Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na dnevnice za dolazak poslanika sa prebivalištem van Podgorice na skupštinska zasijedanja.

Shodno Poslovniku Skupštine Crne Gore, ova Odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.