petak, 27 jul 2018 17:02

Održana 41. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio  Predlog odluke za  izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Na danas održanoj 41. sjednici Administrativni odbor Skupštine Crne Gore  odlučio je da predloži Skupštini Crne Gore da se za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava izaberu:

  -  ERVIN DURAKOVIĆ, predstavnik Skupštine Crne Gore;

  -  ARTA HOXHA, predstavnica Skupštine Crne Gore;

  -  MERSAD LATIĆ, predstavnik Skupštine Crne Gore;

  -  SYLE RUGOVA, predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava;

  -  SENAD GAČEVIĆ, predstavnik Savjeta za visoko obrazovanje;

  -  ZVONIMIR DEKOVIĆ, predstavnik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore;

  -  ANA POPOVIĆ, predstavnica Romskog  savjeta;

  -  ĐORĐE BRUJIĆ, predstavnik Srpskog nacionalnog savjeta;

  -  SABRIJA VULIĆ, predstavnik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore;

  -  ADMIR ADROVIĆ, predstavnik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori;

  -  BUJAR HASANGJEKAJ, predstavnik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori;

  -  IGOR VUČINIĆ, predstavnik Ministarstva kulture, i 

  -  TAMARA PEŠIĆ, iz reda nezavisnih eksperata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima.