Print this page
petak, 29 decembar 2017 13:20

Održana 28. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na danas održanoj 28. sjednici, shodno članu 45 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, pokrenuo je postupak imenovanja jednog člana Savjeta RTCG, upućivanjem Javnog poziva ovlašćenom predlagaču – nevladinim organizacijama iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu, za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG.

Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva i odlučio da, saglasno članu 45 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, isti objavi u „Službenom listu Crne Gore“, na web sajtu Skupštine Crne Gore i u štampanom mediju, dnevnim novinama „Dan“.

 

pdfJ A V N I   P O Z I V  

docxObrazac