petak, 24 novembar 2017 14:35

Održana 21. Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na danas održanoj 21. sjednici, shodno članu 45 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, pokrenuo je postupak imenovanja jednog člana Savjeta RTCG, upućivanjem Javnog poziva ovlašćenim predlagačima – univerzitetima u Crnoj Gori.

Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva i odlučio da, saglasno članu 34 Zakona, isti objavi u „Službenom listu Crne Gore“, na web sajtu Skupštine Crne Gore i u štampanim medijima „Dnevne novine“ i „Dan“.

 

pdfJ A V N I   P O Z I V  univerzitetima u Crnoj Gori za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG 

docxObrazac za Predlog za imenovanje člana Savjeta RTCG