srijeda, 15 novembar 2017 19:24

Održana 20. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije po ovlašćenom predlagaču

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na danas održanoj 20. sjednici, utvrdio je Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije po ovlašćenom predlagaču, i odlučio da Skupštini predloži da za člana Savjeta Agencije za elektronske medije imenuje Rajka Todorovića, diplomiranog slikara, a na predlog Crnogorskog PEN Centra.

Odbor je razmotrio preporuke Državne revizorske institucije iz Konačnog izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu. S tim u vezi, polazeći od nadležnosti Administrativnog odbora utvrđene Poslovnikom o radu Skupštine Crne Gore, Odbor je utvrdio mjere za realizaciju preporuka Državne revizorske institucije.