utorak, 19 septembar 2017 13:47

Reagovanje Luigja Shkrele, predsjednika Administrativnog odbora, na tekst objavljen u DN „Vijesti“, dana 19. septembra 2017. godine, pod nazivom „Dodatak za sekretare zbog nove tehnike rada“

Povodom teksta koji je objavljen u DN „Vijesti“, dana 19. septembra 2017. godine, pod nazivom „Dodatak za sekretare zbog nove tehnike rada“, obaviještavamo javnost da naziv i sadržaj teksta ne odgovaraju istini.

Predmetna odluka, koju je predložio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, a koja je postala predmet manipulacije kroz pomenuti tekst, povučena je iz procedure prije utvrđivanja dnevnog reda, na 15. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, održanoj 14. septembra 2017. godine, i o istoj se nije vodila rasprava.

Sjednice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore su otvorene za javnost, pa je iznenađujuće da se nakon pet dana od održavanja sjednice Odbora plasiraju neprovjerene i netačne informacije o navodno donijetoj odluci o dodatku za sekretare radnih tijela Skupštine, zbog složenosti poslova koje obavljaju. Obrazloženje odluke nije interpretirano na potpuno jasan i precizan način, pa je javnost uskraćena za razloge koji su opredjelili predlagača da aktuelnu odluku stavi u proceduru.

U konkretnom slučaju ne možemo govoriti o slučajnoj grešci, pa ostaje nejasno kakve su krajnje namjere autora teksta.

Očekujem da će novinari DN „Vijesti“, u skladu sa Kodeksom novinara, a u interesu javnosti, ubuduće profesionalno izvještavati sa sjednica Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore.