četvrtak, 14 septembar 2017 15:16

Održana 15. sjednica Administrativnog odbora

Odbor raspisao Četvrti ponovni javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

Na danas održanoj 15. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je odlučio da raspiše Četvrti ponovni javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta, objavljivanjem javnog konkursa  na web sajtu Skupštine Crne Gore i u „Dnevnim novinama“.

U radu  sjednice, u svojstvu predlagača akta, saglasno članu 67  Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovao je zamjenik Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Mersudin Gredić.

Na sjednici je, po pozivu, a na zahtjev Sindikalne organizacije Skupštine Crne Gore, saglasno članu 67 stav 2  Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovala i članica IO Sindikalne organizacije Skupštine Crne Gore, Slava Burić.

Odbor je na predlog Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Aleksandra Jovićevića, utvrdio Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provjere sposobnosti kandidata prilikom popune radnih mijesta i načinu uvida u dokumentaciju oglasa u Službi Skupštine Crne Gore.

 

Odbor je odlučujući po Zahtjevu ranijeg poslanika Radojice Živkovića, za produženje prava na naknadu po prestanku funkcije, a do sticanja uslova za odlazak u punu starosnu penziju, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Mišljenja Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, donio rješenje kojim se odbija zahtjev kao neosnovan.

U okviru tačke dnevnog reda „ Tekuća pitanja“ članovi Odbora su se upoznali:

sa Dopisom Predraga Mugoše, predsjednika NVO Forum prosperiteta Crne Gore, u kome pored ostalog imenovani iznosi svoje viđenje pojma poslaničkog imuniteta ali i sugeriše održavanje posebne sjednice Odbora na kojoj bi se razmotrila sva pitanja vezana za pojam poslaničkog imuniteta; i

sa predstavkama koje se odnose  na rad Savjeta Agencije za elektronske medije i na rad Savjeta nacionalnog javnog emitera RTCG, i nakon konstatacije da se radi o prijavama iz nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije, odlučio da predstavke dostavi Agenciji.