srijeda, 06 septembar 2017 13:29

Održana 14. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije 

Na danas održanoj 14. sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je shodno Zakonu o elektronskim medijima  pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije, upućivanjem Javnog poziva Crnogorskom P.E.N. Centru.  

Javni poziva  će saglasno Zakonu biti objavljen u „Službenom listu Crne Gore“, na web sajtu Skupštine Crne Gore i u „Dnevnim novinama“.,

pdfJ A V N I  P O Z I V Crnogorskom P.E.N. Centru za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije 

docxOBRAZAC ZA PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA SAVJETA AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE