Na završnoj konferenciji projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma-Ujedinjeni možemo više!“, koju je NVO Mladi Romi organizovala u saradnji sa Unijom Slobodnih Sindikata Crne Gore i Koalicijom Romski krug, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović imao je izlaganje na temu „Mogućnosti za politički aktivizam Roma u Crnoj Gori“ u kojem je izrazio uvjerenost da se stepen demokratičnosti i razvoja jednog društva mjeri i odnosom tog društva prema manjinama. Predsjednik Brajović je istakao da pod tim misli na kvalitet svakodnevnog života svih manjinskih zajednica, i praktičnu primjenu svega onoga što je u dokumentima zacrtano kao krajnji cilj, a to je puna integracija Roma i Egipćana u društveni život, uz očuvanje i razvijanje svih njihovih etničkih i kulturnih posebnosti.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primiće nerezidentnu ambasadorku Republike Češke Ivanu Hlavsovu, u utorak 11. jula 2017. godine.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primiće predsjednika Republike Bugarske Rumena Radeva, u utorak 11. jula 2017. godine u Vili »Gorica« u 14.30 sati.

Na završnoj plenarnoj sjednici Godišnjeg zasijedanja PS OEBS-a, koja se održava u Minsku a posvećena je jačanju međusobnog povjerenja i saradnje za mir i bezbjednost u regionu OEBS, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, kao prvi govornik, istakao je da upravo ti zajednički, prioritetni cijevi na kojima se moraju temeljiti sve buduće aktivnosti i politike koje kreiraju izabrani predstavnici građana, predstavljaju najveći zalog budućim generacijama.

Današnje zasijedanje je obilježila rasprava na plenarnoj sjednici i sjednicama tri opšta odbora o nacrtima rezolucija, koje će tiču političkih pitanja, bezbjednosti, ekonomije, životne sredine i ljudskih prava. Na plenarnoj sjednici usvojene su rezolucije Francuske i Švajcarske posvećene migracijama, u kojima se države članice OEBS-a pozivaju da pokažu jasnu posvećenost principima solidarnosti i odgovornosti i pojačaju napore u rješavanju aktuelnih sukoba i efikasnom upravljanju migracionih tokova. 

Crna Gora treba da ima svoj put učlanjenja u EU

Tokom svog boravka u Republici Bjelorusiji gdje predvodi delegaciju Crne Gore na XXVI Godišnjem zasijedanju Parlamentarne skupštine (PS) OEBS-a, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović imao je zvanični susret sa predsjednikom Predstavničkog doma Nacionalne skupštine Republike Bjelorusije Vladimirom Andrejčenkom. Zajednički je konstatovano da postoje brojne teme za tek započeti razvoj bilateralnih odnosa dvije zemlje.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović čestitao je 4. jul - Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država predsjedniku Senata Majklu Pensu i predsjedniku Predstavničkog doma Polu Rajanu.

Strana 74 od 94