utorak, 13 jun 2017 09:37

POSP u Strazburu o pitanjima odnosa Crne Gore i EU

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović predvodiće crnogorsku delegaciju na Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP) koja će 14. juna biti održana u sjedištu Evropskog parlamenta, Strazburu. Predsjednik Brajović će ujedno biti kopredsjedavajući sa Peterom Korumbaševim, potpredsjedavajućim delegacije Evropskog parlamenta pri POSP-u.

Odbor koji zasijeda trinaesti put, razmatraće pitanja napretka Crne Gore u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i zapošljavanja, pravde slobode i bezbijednosti. Na dnevnom redu je i stanje pristupnih pregovora i odnosa Evropske unije i Crne Gore, a biće riječi i o sprovođenju posljednjih parlamentarnih izbora i funkcionisanju Skupštine.

Pored delegacije Skupštine Crne Gore, u radu POSP-a će učestvovati i potpredsjednik Vlade Zoran Pažin, kao izvjestilac o stanju pristupnih pregovora i odnosa EU i Crne Gore.

Po završetku POSP-a biće usvojena Zajednička izjava.

O POSP-u: Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), obrazovan je u junu 2010. godine nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Odbor čine poslanici Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, a sastaje se dva puta godišnje u Briselu ili Strazburu i Podgorici. POSP razmatra sve aspekte odnosa između EU i Crne Gore, a posebno primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.