petak, 26 maj 2017 13:03

Predsjednik Brajović uručio sertifikate predstavnicama parlamentarnih političkih partija - trenericama za rodnu ravnopravnost

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović uručio je danas sertifikate predstavnicama parlamentarnih političkih partija koje su učestvovale u edukativnom programu “Rodna ravnopravnost u političkim partijama” u okviru programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“ i stekle zvanje trenerica za rodnu ravnopravnost.

Ovaj program su partnerski realizovali Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U svom obraćanju predsjednik Brajović je kazao da je uvjeren da bez ravnopravnog učešćažena i muškaraca
 u
 javnom političkom životu, nema suštinskog razvoja nijednog društva i demokratije uopšte.

On je naglasio da su pomaci u Crnoj Gori vidljivi i podsjetio da je u 26. sazivu Skupštine Crne Gore 19 poslanica od ukupnog broja 81, što procentualno iznosi 23,45%. To predstavlja važan pomak u odnosu na sastav prethodnog saziva gdje je bilo 18,5% odnosno 14 poslanica.

Predsjedik Brajović je istakao da je to samo još jedan korak ka postizanju još značajnije zastupljenosti žena u poslaničkim klupama i dostizanju, za početak, minimuma od 30%.

Predsjednik Skupštine je pozdravio organizovanje programa osnaživanja žena i ocijenio da zajedničkim radom Skupštine, institucija izvršne vlasti, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva, možemo nastaviti da mijenjamo Crnu Goru na bolje po pitanju ženskih prava, jer su ženska prava neodvojivi dio korpusa ljudskih prava.

Video: