srijeda, 05 april 2017 17:19

Predsjednik Ivan Brajović učestvovaće na XV konferenciji predsjednika parlamenata država Jadransko-jonske inicijative

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović učestvovaće na XV konferenciji predsjednika parlamenata država Jadransko-jonske inicijative(JJI), koja će biti održana 6. i 7.aprila 2017.godine u Janjini, Grčkoj.

Predsjednik Skupštine će, u okviru programa konferencije, imati izlaganja o sledećim temama: „Važnost parlamentarne dimenzije Jadransko-jonske inicijative“ i „Plavi rast u Jadransko-jonskoj makroregiji- potrebe i mogućnosti“

Tokom učešća na XV konferenciji predsjednika paralmenata država JJI, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović imaće niz bilateralnih susreta, između ostalog, sa predsjednikom Grčkog parlamenta Nikolaos Voutsisom i predsjednikom Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem.

Osnovana 20. maja 2000. godine u Ankoni, na Samitu o razvoju i bezbjednosti, Jadransko-jonska inicijativa ima za cilj unapređenje, razvoj i jačanje bezbjednosti u jadransko-jonskoj oblasti, intenziviranje saradnje među zemljama regiona i pružanje podsticaja zemljama u tranziciji ka integracionim procesima i približavanju Evropskoj uniji. JJI čini osam država članica: Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Republika Hrvatska, Republika Italija, Republika Slovenija, Crna Gora i sukcesijom članstva, Republika Srbija.

Jadransko-jonska inicijativa se ostvaruje kroz forum za razmjenu političkih mišljenja, a istovremeno i forum za ostvarivanje multilateralne saradnje u više oblasti (saobraćaj, pomorstvo, turizam, obrazovanje, zaštita životne sredine i kulturnog nasljeđa, razvoj malih i srednjih preduzeća, borbe protiv svih oblika organizovanog kriminala, ruralni razvoj).

Nakon sticanja nezavisnosti, Crna Gora je 1. juna 2007. godine postala punopravna članica JJI.

Parlamentarni okvir saradnje uspostavljen je 2001. godine u Zadru, tokom hrvatskog predsjedavanja ovom inicijativom i od tada je održano 14 konferencija predsjednika parlamenata JJI. 

Na kraju svake konferencije, praksa je usvajanje zajedničkih izjava, deklaracija, predloga i preporuka, u kojima se sumiraju zaključci sa održane konferencije i daju smjernice za dalje aktivnosti.