srijeda, 05 april 2017 15:40

Održan sastanak predsjednika Skupštine sa predstavnicima NVO “Mladi Romi”

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović sastao se danas sa predstavnicima NVO “Mladi Romi”. Tim povodom, on je čestitao aktivistima te nevladine organizacije na nagradi koju su dobili od Evropske unije, za najbolji projekat pod nazivom „Kroz obrazovanje do integracije“, koji se odnosi na integraciju Roma za zemlje Zapadnog Balkana i Turske.

„Crna Gora je prepoznala probleme pripadnika romske i egipćanske zajednice i aktivno radi na jačanju društvene i ekonomske integracije romske i egipćanske zajednice u crnogorsko društvo. Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprjeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, prvensteveno kroz primjenu Akcionog plana Dekade u Crnoj Gori i dvije prethodne Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, rezultirale su veoma značajnim i vidnim, ali ne i sasvim dovoljnim, pozitivnim promjenama », istakao je predsjednik Brajović.

Tokom razgovora, predsjednik Brajović naglasio je da je jedan od osnovnih ciljeva puna integracija manjinskih naroda u društveni život, uz dalje očuvanje i razvijanje njihove nacionalne i kulturne posebnosti, te unapređenje njihovih zakonskih prava i sloboda. “Realizacija jasno postavljenih ciljeva i mjerljivih rezultata, doprinijela bi postizanju sveukupnog poboljšanja položaja, odnosno smanjenja jaza koji i dalje postoji između pripadnika romske i egipćanske populacije i većinskog stanovništva”, naveo je on.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović dodao je da među glavnim globalnim izazovima današnjice ostaje poštovanje ljudskih prava, a posebno manjinskih, kao i njihovo puno uživanje, naglasivši da nas ta činjenica čini sve podjednako odgovornim. On je naveo da Crna Gora ulaže značajne napore u cilju promocije i zaštite ljudskih i manjinskih prava u svim oblastima, da su vidljivi pomaci u pozitivnom smislu, ali da je potrebno još dosta rada u predstojećem periodu.

„Ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i ukupno poboljšanje položaja Roma i Egipćana ima i višestruke koristi za ukupno crnogorsko društvo. Uravnotežen ekonomski i socijalni razvoj, dodatni su stimulans za težnju Crne Gore kao multietničke demokratske države ka širim integrativnim procesima“, zaključio je predsjednik Brajović.

Ovom prilikom NVO „Mladi Romi“ potpisali su Sporazum sa Skupštinom Crne Gore, čime su se pridružili ostalim potpisnicama tog Sporazuma.
Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Skupštine Crne Gore Genci Nimanbegu, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Halil Duković, predsjednik Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Miodrag Bobo Radunović, predsjednik Kluba poslanika Bošnjačke stranke, koalicije ,,Albanci odlučno” i Hrvatske građanske inicijative Ervin Ibrahimović i ispred Klub poslanika Socijaldemokrate Crne Gore i Liberalna partija Crne Gore Andrija Popović.