utorak, 15 decembar 2020 15:20

Bečić razgovarao sa predstavnicima Nacionalnog demokratskog instituta o uspostavljanju saradnje

Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić sastao se danas sa predstavnicima Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) - Slavicom Biljarski Mirčevski, predstavnicom NDI i Miroslavom Šćepanovićem, pomoćnikom NDI programa.

Imajući u vidu raniju dugogodišnju uspješnu saradnju između Skupštine Crne Gore i Nacionalnog demokratskog instituta, predsjednik Bečić istakao je zahvalnost na aktivnostima posvećenim jačanju zakonodavne i nadzorne uloge, kao i značajnoj podršci u izgradnji institucionalnih kapaciteta Skupštine.

Govoreći o prioritetima novog saziva, predsjednik Bečić posebno se osvrnuo na ponovno otvaranje Kancelarije i izrazio očekivanje da će njen rad u punom kapacitetu doprinijeti saradnji sa novim sazivom Skupštine.

Ovom prilikom, sagovornici su iskazali spremnost za dalje unapređenje i razvoj novih mehanizama parlamentarne saradnje, sa posebnim akcentom na jačanje administrativnih kapaciteta.

YouTube          
Cloud