Print this page
srijeda, 25 novembar 2020 14:32

Predsjednik Skupštine Crne Gore sastao se sa predstavnicama CRNVO

Skupština će raditi na jačanju saradnje sa nevladinim sektorom

Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić sastao se danas sa Anom Novaković Đurović izvršnom direktoricom CRVNO-a i Lidijom Knežević, koordinatorkom programa.          

Pozdravivši proaktivan pristup nevladinog sektora u vezi sa brojnim projektima koji su doprinijeli transparentnosti Skupštine, predsjednik Bečić naglasio je spremnost da kroz razmatranje predloga upućenih od strane civilnog društva dođe do razvoja novih mehanizama saradnje.          

Ovom prilikom, on je naveo da su Skupština Crne Gore i nevladin sektor imali saradnju na više nivoa i izrazio uvjerenje da će uskoro biti formirana radna tijela, kako bi bile razmatrane mogućnosti za unapređenje i intenziviranje saradnje u dijelu zajedničkih oblasti rada.

Ističući da je njihov fokus usmjeren na uspostavljanje različitih modela saradnje civilnog društva sa Skupštinom Crne Gore, sagovornice su iskazale spremnost da kroz dijalog sa Parlamentom pruže puni doprinos u cilju uspostavljanja transparentnih i cjelishodnih procedura.

             

 

Galerija fotografija