četvrtak, 15 oktobar 2020 11:17

Predsjedniku Bečiću čestitku uputio predsjednik Nacionalnog savjeta Parlamenta Austrije

Predsjedniku Skupštine Crne Gore Aleksi Bečiću povodom izbora na tu funkciju čestitao je i predsjednik Nacionalnog savjeta Parlamenta Austrije Volfgang Sobotka (Wolfgang Sobotka). On je poručio da se raduje saradnji i uspješnom nastavku odnosa između dvije skupštine, koji kako je naveo, na zadovoljavajući način mogu biti intenzivirani i produbljeni.

„Posebno se radujem nastavku programa stipendiranja zaposlenih u Službi Skupštine Crne Gore, kao i saradnji naših skupština u projektu „Demokratske radionice“, u kojem se djeca i mladi u okviru radionice upoznaju sa demokratskim procesima i ulogom Skupštine“, istakao je Sobotka u čestitki.

Sobotka je uz najboje želje predsjedniku Bečiću poručio: „Iz Vašeg prvog obraćanja po imenovanju sa posebnim intresovanjem saznao sam da ste, pored jačanja parlamentarne kontrole i parlamentarne demokratije, doprinos Skupštine ka pomirenju postavili kao prioritet.“

Predsjednik Bečić u odgovoru navodi da Republika Austrija i Crna Gora imaju partnerski odnos i održavaju dinamičan politički dijalog.

„Izuzetno cijenimo nesebičnu podršku koju Austrija pruža Crnoj Gori, kao i čitavom Zapadnom Balkanu, na izazovnom putu ka članstvu u Evropskoj uniji“, naveo je predsjednik Bečić u odgovoru.

Predsjednik Bečić istakao je zadovoljstvo povodom daljeg intenziviranja parlamentarne saradnje, koja je kako je naveo, konkretizovana kroz program stipendiranja službenika Skupštine Crne Gore, kao i projekat „Demokratske radionice“.