petak, 26 jun 2020 12:50

Sastanak sa edukatorima Demokratskih radionica

Povodom uspješnog završetka novog ciklusa edukativnog programa Demokratske radionice „Barbara Pramer“, održanog od septembra 2019. godine do marta 2020. godine, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović razgovarao je danas sa timom edukatora koji sprovodi Radionice o dosadašnjim rezultatima i planovima za predstojeći period.

Demokratske radionice „Barbara Pramer“ predstavljaju edukativni program Skupštine Crne Gore, koji ima za cilj da podstakne interesovanje mladih za politiku i demokratske procese, da omogući upoznavanje sa načinom donošenja zakona, kao i radom poslanika i Skupštine kao institucije. Učenici iz cijele Crne Gore stiču osnovna znanja na teme poput demokratije i parlamenta, ljudskih prava, Evropske unije.

- To su upravo teme koje se tiču savremene Crne Gore i njene budućnosti, a prije svega budućnosti mladih u evropskoj Crnoj Gori. Promovišemo dakle modernu i prosvećenu, građansku Crnu Goru, njene institucije u Evropskoj uniji, poštovanje ljudskih prava. A to znači da promovišemo toleranciju, poštovanje svakog čovjeka, njegovih potreba i afirmacije najboljih potencijala Kada govorimo o temi Demokratija i parlament, znamo da je najbolje učiti kroz sopstveni primjer. Skupština Crne Gore to pokazuje potvrdom „titule“ najotvorenijeg parlamenta u regionu, više godina unazad - istakao je predsjednik Brajović, odajući priznanje edukatorima na  posvećenosti u radu sa polaznicima Radionica i doprinosu popularnosti ovog programa u crnogorskim školama.

Do sada je u Demokratskim radionicama crnogorskog parlamenta, znanje steklo više od 31 hiljade polaznika iz 125 crnogorskih osnovnih škola, kao i iz pojedinih srednjih škola iz svih opština naše države.

U cilju očuvanja javnog zdravlja, ove godine je izostalo svečano uručivanje sertifikata polaznicima Demokratskih radionica, a razmatra se mogućnost prilagođavanja programa u skladu sa novonastalim okolnostima.

Kadrovi:

YouTube

Cloud

Video o Demokratskim radionicama:  https://vimeo.com/432806938