ponedjeljak, 09 mart 2020 12:40

Predsjednik Skupštine otvorio 12. zasijedanje Ženskog parlamenta

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović otvorio je danas 12. zasijedanje Ženskog parlamenta čija se tema odnosi na primjenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, 13 godina nakon njegovog usvajanja.

Predsjednik Brajović je istakao da je u normativnom smislu urađeno mnogo toga nakon obnove državnosti. „Svi smo mi zajedno sazrijevali kao društvo i mijenjali zakonodavni okvir u skladu sa promjenom realnosti u Crnoj Gori. Danas razumijemo koliko je, pored usvajanja dobrih zakona, važno analizirati i njihovu primjenu, unaprjeđivati ih ako uočimo da nijesu dovoljno efikasni. Primjer takvog unaprjeđenja je i Zakon o izboru odbornika i poslanika, koji je u periodu od jedne decenije mijenjan nekoliko puta, i zahvaljujući tome danas imamo skoro 30% žena u Skupštini. Tokom prošle godine smo imali priliku da zakonski minimum povećamo na 40% kroz uvrštavanje zahtjeva Ženske političke mreže u novi predlog zakona. Na žalost, posljedice  nedostajuće dvotrećinske većine za usvajanje ovog Zakona zbog političkih kalkulacija, utiču i na političku participaciju žena.  I na takvim primjerima se jasno pokazuju prioriteti dijela političkih aktera i njihovo razumijevanje ovog društveno i politički važnog cilja“ naglasio je predsjednik Skupštine i rekao da to svakako ne treba da nas spriječi da na djelu pokažemo da muškarcima i ženama u politici pružamo jednake šanse:

„Kao predsjednik Socijaldemokrata ponosan sam što naša lista za lokalne izbore u Tivtu ima 50% žena. Možda još uvijek nijesmo došli do nivoa da takva razmjera bude na svim partijskim listama u svim sredinama u Crnoj Gori, i na državnom nivou, ali vjerujem da je Tivat dobar primjer svima da taj procenat konstantno uvećavamo. I to ne samo zbog procenata, već zato što sam uvjeren je da svaka politika, svaka aktivnost koja se sprovodi na bilo kom nivou bolja, kvalitetnija i sveobuhvatnija, ako su u nju uključene i žene i muškarci. Na taj način kroz različite perspektive dolazi se do najboljih i dugoročno održivih rješenja“.

Predsjednik Brajović je govorio i o indeksu rodne ravnopravnosti koji je nedavno u Crnoj Gori po prvi put izmjeren od strane UNDP-ija u saradnji sa Upravom za statistiku. „Imajući u vidu da je vrijednost indeksa Crne Gore je 55, za razliku od prosjeka Evropske unije koji iznosi 67,4 poena i ako uzmemo u obzir da se kroz indeks prati napredak u prevazilaženju nejednakosti u šest važnih oblasti: rad, novac, znanje, vrijeme, moć i zdravlje -  jasno je što je naš zadatak. Kada stvaramo društvo u kojem su žene ekonomski osnažene, kada imaju jednak pristup zdravstvenim i socijalnim servisima, te znanju i pozicijama gdje se donose odluke -  imaćemo u potpunosti iskorišćene razvojne potencijale cijelokupnog društva. Skupština Crne Gore će i dalje nastaviti da daje svoj doprinos tim procesima“ zaključio je predsjednik Brajović.

On je i ovom prilikom izrazio poštovanje antifašističkom pokretu na čijim se vrijednosima temelji moderna Crna Gora i koji je istorijski najviše uradio za emancipaciju žena. „Zbog svih tih žena, heroina našeg i nekih drugih doba, koje su branile i gradile Crnu Goru, dužni smo da baštinimo vrijednosti slobode, jednakosti, solidarnosti. Dostignuća antifašista - žena i muškaraca – postignuta su i razumijevanjem važnosti istinske ravnopravnosti kroz obrazovanje žena, ekonomsku samostalnost, pravo glasa na izborima i u svim drugim oblastima“  naglasio je predsjednik Brajović.

„Takođe bih želio da upozorim na potrebu da kao društvo odolimo opasnosti povratka u konzervativni diskurs, koji povremeno nameće neki politički trenutak. Istorija pokazuje, kad god je zajednica u iskušenju antimodernizma i lažnih tradicionalnih vrijednosti, dolazi do zaustavljanja napretka gdje najvišu cijenu plaća demokratija. Povratak unazad je lak, a znamo koliko je teško postići svaki emanacipatorski korak naprijed, posebno kada su prava žena u pitanju.  Molim vas da to ne dozvolimo.

Zbog budućnosti naše djece, u obavezi smo da na modernim demokratskim dostignućima i vrijednostima stvaramo društvo u kojem će žene i muškarci biti suštinski ravnopravni. Da partnerski dijelimo odgovornost u stvaranju demokratske, napredne, građanske, antifašističke i evropske Crne Gore“ – istakao je na kraju svog izlaganja predsjednik Skupštine Crne Gore.

Govor predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića
YouTube           
Cloud      

 

Kadrovi 

YouTube