srijeda, 25 decembar 2019 13:46

Predsjednik Evropskog parlamenta pozvao predsjednika Skupštine na Samit u Briselu

Predsjednik Evropskog parlamenta David Maria Sasoli uputio je predsjedniku Skupštine Crne Gore Ivanu Brajoviću poziv da učestvuje na Samitu predsjednika Evropskog parlamenta sa čelnicima parlamenata država Zapadnog Balkana, koji će biti održan 28. januara 2020. godine u Briselu.

U pismu predsjednika Sasolija se između ostalog ističe da je Evropski parlament oduvijek bio čvrsti pobornik perspektive članstva zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, između ostalog i kroz pružanje konkretne pomoći relevantnim nacionalnim parlamentima.  Na Samitu će biti riječi o razvijanju strategije o ulozi parlamenata u unaprjeđivanju reformske agende Unije, kao i obezbjeđivanju konkretnih mjera na ispunjavanju evropskih težnji građana Regiona.

- Ovaj susret će takođe biti prilika da potvrdimo snažnu volju parlamenata - kao izabranih predstavnika naših građana - da budu istinski i efikasni pokretači reformi, navodi se u pismu predsjednika Evropskog parlamenta Sasolija, predsjedniku crnogorske Skupštine Ivanu Brajoviću.