petak, 29 novembar 2019 13:55

Izlaganje predsjednika Skupštine na XI zasijedanju Ženskog parlamenta

Izlaganje predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića na XI zasijedanju „Ženskog parlamenta“ prenosimo u cjelosti:

„Već je postala tradicija da Skupština Crne Gore organizuje zasijedanje Ženskog parlamenta kako bi se u fokus stavila pitanja od interesa za položaj žena u našem društvu.

Juče smo imali priliku da s posebnim akcentom razmatramo temu borbe protiv trgovine ljudima na konferenciji koju smo zajednički organizovali sa kancelarijom Specijalne predstavnice NATO-a za žene, mir i bezbjednost i Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Odmah želim da pošaljem poruku da svaki naš dan mora biti posvećen borbi protiv svih vrsta nasilja u Crnoj Gori. Naš svaki napor mora imati za cilj da Crna Gora postane društvo koje ne toleriše bilo koju vrstu nasilja.

Iz godine u godinu se suočavamo sa zabrinjavajućim podacima, da je tokom života svaka druga žena izložena nekoj vrsti nasilja. Upozoravajuće je i da je u Crnoj Gori tokom prošle godine svaka peta žena bila žrtva nekog oblika nasilja. Činjenice govore da je nasilje najrasprostranjeniji oblik kršenja temeljnih ljudskih prava na svijetu, da su mu izložene žene svih uzrasta, obrazovnog i ekonomskog statusa i da veliki broj ovih djela ostaje neprijavljen. 

Moramo biti svjesni i napora koje Crna Gora kao država ulaže godinama unazad, kako bi se izborila sa ovim problemom. Prije svega mislim na usvajanje kvalitetnih zakona u Skupštini Crne Gore koji regulišu ovu oblast, ratifikovanje međunarodnih konvencija i protokola. Moramo, takođe, istaći važnost međuresorne saradnje, kao i saradnje sa civilnim društvom, te kreiranja efikasnih mjera kako bismo zaštitili žrtve nasilja i adekvatno kaznili počinioce.

Iduće godine se navršava 20 godina otkad je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio Rezoluciju 1325 „Žene, mir, bezbjednost“, najvažniji dokument do sada koji se odnosi na ulogu žene u postizanju mira i bezbjednosti, a samim tim i odsustva nasilja u najširem smislu. Ova Rezolucija tretira ulogu žene u pitanjima bezbjednosti onako kako bi trebalo tretirati svako pitanje, dvojako: i kao akterku i kao nekoga na koga se određeni set politika i mjera odnosi. Ne pominjem slučajno ovu Rezoluciju. U njoj se države članice pozivaju da uključe više žena na svim nivoima odlučivanja u institucijama koje se bave sprječavanjem sukoba, te da vode računa o potrebama žena i djevojčica u konfliktnim i postkonfliktnim područjima, ali i u procesima migracija.

Ova Rezolucija predstavlja, ipak, mnogo više od navedenog. Jer, bezbjednost društva ne podrazumijeva samo odsustvo konflikta, kao što ni bezbjednost pojedinca nije samo odsustvo ugroženosti života. Zato je Rezolucija 1325 poziv i na veće učešće žena na mjestima odlučivanja, kao i podrška ekonomskoj nezavisnosti i osnaženosti. To je i poziv za kreiranje  javnih politika uz puno uvažavanje uticaja koje te politike imaju i na muškarce i žene. 

Rezolucija predstavlja i borbu protiv sterotipa i patrijarhalnih obrazaca, koji su često inicijalna kapisla za rodno zasnovano nasilje. Ukazivanjem na ove pojave i borbom institucija i svih nas kao pojedinaca, stvaraju se dugoročno stabilna, bezbjedna i prosperitetna društva.

Uvjeren sam da je za ostvarenje svih pomenutih ciljeva preduslov veće učešće žena na svim pozicijama odlučivanja. Zato bi bilo dobro da ovaj skupštinski saziv, prilikom razmatranja Zakona o izboru odbornika i poslanika, da jasnu podršku zahtjevu Ženske političke mreže o povećanju minimalne kvote poslanica na 40 procenata. To će biti prilika za sve političke subjekte da pokažu svoju odgovornost za politički dijalog i iskrenu opredijeljenost da stvaraju društvo pune ravnopravnosti.

Koristim priliku da podsjetim da je današnji dan bio važan datum u našoj bivšoj državi. 29. novembar treba da nam bude podsjetnik da su žene u poslijeratnoj Crnoj Gori i tadašnjoj Jugoslaviji izborile pravo glasa, pravo da se obrazuju i ravnopravno učestvuju u svim društvenim procesima. Emancipatorska uloga i tada postignuti rezultati u mnogim oblastima su temelj današnje Crne Gore.

Naša je obaveza da pišemo nove stranice istorije, da zajednički težimo društvu u kojem će suštinska ravnopravnost zaista biti i postignuta. 

Hvala!"

 

Izlaganje predsjednika Skupštine Crne Gore na XI zasijedanju „Ženskog parlamenta“

YouTube         
Cloud   
 
YouTube         
Cloud