srijeda, 30 oktobar 2019 13:31

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primio poslanike pokrajinskog parlamenta Donja Saksonija

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primio je danas poslanike Hrišćansko-demokratske unije (CDU) parlamenta Savezne pokrajine Donja Saksonija.

Predsjednik Brajović je pohvalio prijateljske odnose Crne Gore i Savezne Republike Njemačke i naglasio naš interes da kontinuirano unaprjeđujemo saradnju na svim nivoima, uključujući i saradnju sa njemačkim pokrajinama, kako bi bili bolje upoznati sa napretkom u Crnoj Gori i imali više argumenata za snažnu podršku. Osvrnuo se na značaj održavanja postojeće dobre dinamike političkog dijaloga i istakao da intenziviranje parlamentarne saradnje ima pozitivan uticaj na jačanje sveukupnih odnosa, posebno u oblasti ekonomije.

Tokom razgovora predsjednik Skupštine Crne Gore upoznao je sagovornike sa prilikama na unutrašnjem društveno-političkom planu, radom Skupštine i napretkom koji je ostvaren na polju evropskih integracija. Predsjednik Brajović je istakao stav Crne Gore da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da postanu članice EU, uz poštovanje principa regate. U tom kontekstu, istakao je da posljednje poruke o proširenju ne idu u prilog ambijentu daljeg napretka.

Poslanik CDU Christian Calderone, uz isticanje da naše dvije zemlje dijele iste vrijednosti, naglasio je da ova posjeta predstavlja vid podrške Crnoj Gori na njenom evropskom putu. Pohvalio je rad Skupštine u ovom mandatu, kao i preduzete napore na polju unaprjeđenja izbornog zakonodavstva.

Stefan Gärtner, gradonačelnik Gellersena je rekao da je i Njemačka kao i Hrišćansko-demokratska unija (CDU) zbunjena nedavnim odlukama pojedinih evropskih država, kojima pokušavaju da dovođenjem u pitanje politike proširenja skrenu pažnju javnosti sa unutrašnjih problema. 

Delegacija Donje Saksonije je posebno naglasila da će Njemačka nastaviti snažno da podržava evropske integracije Crne Gore, kao države koja reflektuje stabilnost na cijelom regionu i za postignuto zaslužuje da bude nagrađena. 

U sastavu njemačke delegacije su bili i poslanici Uwe Schünemann, i Marco Mohrmann,  kao i gradonačelnik grada Bienenbüttel,  Merlin Franke, gradonačelnik grada Gellersen i Tilman Kuban predsjednik Unije mladih CDU. Sastanku su prisustvovali i predstavnici fondacije Konrad Adenauer uključujući i Norberta Beckmann-Dierkesa, direktora fondacije za Srbiju i Crnu Goru.

 

Predsjednik Skupštine i  delegacija CDU 
YouTube  
Cloud