utorak, 29 oktobar 2019 11:54

Predsjednik Skupštine primiće delegaciju CDU

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primiće sjutra delegaciju CDU poslanika Parlamenta Donja Saksonija, SR Njemačka, koja boravi u Crnoj Gori na incijativu Fondacije “Konrad Adenauer”.         

Sastanak će biti održan u srijedu, 30. oktobra u 10:00 sati u Bijelom salonu Skupštine Crne Gore. 

Početak sastanka je otvoren za akreditovane fotoreportere i snimatelje. Skupština će medijima obezbijediti materijal po završetku susreta.