utorak, 07 jul 2020 18:54

Sastanak potpredsjednika Gvozdenovića sa predstavnicima ODIHR Misije za procjenu potreba za parlamentarne izbore

Potpredsjenik Skupštine Crne Gore Branimir Gvozdenović sastao se juče sa ekspertima ODIHR Misije za procjenu potreba za parlamentarne izbore u Crnoj Gori - Vladimirom Misevom, starijim savjetnikom za nove tehnologije glasanja i Oleksijem Ličkovahom, savjetnikom za izbore, koji su u skladu sa svojim mandatom i na poziv crnogogorskih vlasti organizovali niz sastanaka sa predstavnicima crnogorskih institucija i civilnog sektora. 
Na samom početku sastanka potpredsjenik Gvozdenović je izrazio zahvalnost na dosadašnjoj saradnji i podršci koja je pružana Crnoj Gori u okviru rada Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, kojim je predsjedavao. Takođe, istakao je zadovoljstvo činjenicom da su Posmatračke misije ODIHR-a u ranijim izvještajima ocjenjivale izbore u Crnoj Gori kao izbore organizovane u mirnom i demokratskom duhu i u skladu sa reformisanim zakonoidavnim okvirom, uz korišćenje novih informacionih tehnologija za identifikaciju birača.
Takođe, osvrćući se na aktuelnu situaciju izazvanu epidemijom koronavirusa, potpredsjednik Gvozdenović je uvjerio eksperte da se svakodnevno prati situacija i da se u skladu sa tim planiraju dalje aktivnosti, kao i da će se sa velikom pažnjom i po ugledu na razvijene zemlje, u kojima su se organizovali izbori u ovom periodu, organizovati izborni dan u Crnoj Gori, uz poštovanje svih preporuka NKT-a. 
Gospodin Misev je zahvalio na dobroj saradnji u prethodnom periodu i obavijestio potpredsjenika da će, nakon što obave sastanke sa svim relevantnim subjektima u zemlji, dostaviti i krajnji izvještaj o procjeni potreba.