utorak, 07 jul 2020 16:50

Održan sastanak potpredsjednika Nimanbegua sa ambasadorom Slovenije

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Genci Nimanbegu primio je ambasadora Republike Slovenije u Crnoj Gori, Nj.E. Gregora Preskera. On se ovom prilikom zahvalio na stalnoj podršci koju prijateljska Slovenija pruža Grnoj Gori na putu ka evroatlantskim integracijama

Tema razgovora bili su i predstojeći parlamentarni izbori, za koje potpredsjednik Nimanbegu smatra da će se održati u dobroj atmosferi i da će rezultirati nastavljanjem evroatlantske politike u Crnoj Gori. Kada je riječ o učešću na izborima, on je izrazio stav da će sva opozicija učestvovati.

U otvorenom i prijateljskom razgovoru potpredsjednik Nimanbegu je upoznao ambasadora sa izazovima koje ima crnogorsko društvo i ocjenio da je naša evroatlanstka perspektiva nesumnjiva.

Ambasadora Preskera su zanimali i izazovi koje ima albanska zajednica u Crnoj Gori. Stoga ga je potpredsjednik Nimanbegu upoznao sa zakonskim odredbama u izbornom zakonodavstvu, cijeneći da nije zadovljan sa njima, te da je on, kao jedini legitimni predstavnik Albanaca u Skupštini Crne Gore, stalno pokušavao da amandmanski djeluje na ispravljanju istih, ali je izostala podrška drugih političkih partija.

Potpredsjednik Nimanbegu i ambasador Presker su se saglasili, da bi Evropska unija morala biti agilnija u pogledu Zapadnog Balkana i njihovog jasno izraženog stava o evropskim integracijama.

Na kraju, sagovornici su dotakli i mogućnost još bolje privredne saradnje, posebno na polju turizma  i očuvanja životne sredine, gdje vide zajedničke interese ove dvije prijateljske države.

* * *

Nënkryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Genci Nimanbegu pranoi ambasadorin e Republikës së Sllovenisë në Mal të ZI, SHT Gregor Presker. Ka falenderuar Slloveninë mike për mbështetjen e vazhdueshme Malit e Zi në rrugën e tij euroatlantike .

Temë e bisedimit ishin edhe zgjedhjet   parlamentare, për të  cilat nënkryetari Nimanbegu tha se do të zhvillohen në  një atmosferë të mirë  dhe se do të  rezultojnë me vazhdimin e politikës euroatlantike në Mal të Zi. Sa i përket pjesëmarrjes, ai  shprehi qëndrimin e vet se do të marrë pjesë e tërë opozita.

Në bisedë të hapur dhe miqësore, nënkryetari Nimanbegu e njoftoi ambasadorin me sfidat e shoqërisë malaziase dhe vlerësoi se perspektiva jonë eutroatlantike është e pakontestueshme. Ambasadorin Presker e interesuan edhe sfidat e komunitetit shqiptar në Mal të Zi. Nënkryetari Numanbegu e njoftoi me dispozitat ligjore në fushën e legjislativit zgjedhor, duke vlerësuar se është i pakënaqur me to, e si përfaqësues i vetëm legjitim i shqiptarëve në Kuvendin e Malit të Zi vazhdimisht ka provuar të veprojë me amendamente në përmirësimin e këtyre dispozitave, por nuk hasi në mbështetje të partzive tjera.

Nënkryetari Nimanbegu dhe ambasadori Preskar janë dakorduar se BE duhet të ketë qëndrim më agjil  ndaj Ballkanit Perëndimor dhe ndaj qëndrimit të tyre të shprehur drejt integrimeve evropiane.

Në fund bashkëbiseduesit kanë cekur edhe mundësinë e një bashkëpunimit ekonomik, në veçanti në fushën e turizmit dhe ruajtjes së mjedisit jetësor, ku shohin interes të përbashkët të të dy shteteve mike.