Održana Konferencija u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, povodom obilježavanja 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta

Odbor za ljudska prava i slobode i Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport organizuju konferenciju povodom obilježavanja 27. januara - Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

U Talinu se, od 14. do 15. januara  2020. godine, održava sastanak – dvodnevna radionica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) o jačanju međuresorne saradnje interesnih strana u cilju sprečavanja nasilja nad djecom u prioritetnim zemljama.

U Talinu se, od 14. do 15. januara  2020. godine, održava sastanak – dvodnevna radionica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) o jačanju međuresorne saradnje interesnih strana u cilju sprečavanja nasilja nad djecom u prioritetnim zemljama.

Talin, 14. i 15. januar 2020. godine

Razgovarano o Nacrtu zakona o izboru poslanika i odbornika sa aspekta realizacije preporuka OEBS/ODIHR-a povodom parlamentarnih izbora 2016. i predsjedničkih izbora 2018. godine

Poslanica Šćepanović zatražiće preciziranje roka i datum održavanja sjednice Odbora, shodno inicijativi predsjednika Skupštine

Strana 2 od 15