Poslanik Aleksandar Damjanović boravio je 7. i 8. juna 2018. godine u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke

Poslanik Aleksandar Damjanović boraviće 7. i 8. juna 2018. godine u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke.

Beograd, 24. i 25. maj 2018. godine

Crna Gora je najbolje pripremljena država Zapadnog Balkana za ulazak u Evropsku uniju, ključna je ocjena zvaničnih susreta delegacije Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za bezbjednost i odbranu Češkoj Republici.

Strana 10 od 15