Utorak, 19. septembra 2017. godine, Skupština Crne Gore

Tema: Zakonodavni postupak Evropske unije – od zakonodavne inicijative do sprovođenja i praćenja primjene

„Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima u zemljama Zapadnog Balkana", 17. i 18. maj 2017. godine

Zamjenici članova stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini  OEBS-a, poslanici Aleksandra Vuković i Nikola Rakočević, učestvovaće na seminaru „Ponovna nacionalizacija politika i borba za geopolitičku sferu uticaja: Ugrožavanje mira i bezbjednosti“ 6. i 7. maja. 

Odjeljenje za odnose sa javnošću i protokol: Reagovanje

Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović otvoriće Treće zasijedanje Studentskog parlamenta, u utorak, 4. aprila 2017. godine, sa početkom u 12 sati, Velika sala. (Direktan prenos)

Predsjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Miodrag Radunović, Odbora za ljudska prava i slobode Halil Duković, Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Pavle Goranović sastali su se danas sa dr Nadin Burk Haris, pedijatricom koja je širom svijeta prepoznata po inovativnom pristupu u rješavanju problema u vezi sa negativnim iskustvima u djetinjstvu. Takođe, sastanku su prisustvovali i članovi ovih odbora.

ponedjeljak, 20 februar 2017 12:14

Poslanici Skupštine Crne Gore na seminaru STO

Beč, 21 - 23. februar

Strana 8 od 10