petak, 16 jun 2017 10:57

Delegacija Skupštine Crne Gore na seminaru Evropskog parlamenta u Briselu

Tema: Zakonodavni postupak Evropske unije – od zakonodavne inicijative do sprovođenja i praćenja primjene

Delegacija Skupštine Crne Gore u sastavu: predsjednica Zakonodavnog odbora Marta Šćepanović, predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Željko Aprcović, predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović i predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović, učestvovaće na zajedničkom seminaru Evropskog parlamenta „Zakonodavni postupak EU - od zakonodavne inicijative do sprovođenja i praćenja primjene“, koji će biti održan u Briselu, od 19. do 20. juna 2017. godine.

Tokom dva dana seminara biće riječi o svim fazama zakonodavnog ciklusa u Evropskoj uniji, sa posebnim osvrtom na ulogu odborȃ Evropskog parlamenta i najbolje prakse koje bi mogle biti primijenjene i na nivou nacionalnih parlamenata.

Seminar koji organizuje Grupa Evropskog parlamenta za podršku demokratiji i koordinaciju izbora, namijenjen je nacionalnim parlamentima zemalja sa kojima je ova grupa uspostavila saradnju na polju podrške demokratiji i izgradnje kapaciteta.