petak, 19 februar 2021 15:52

Realizovana obuka na temu „Emocionalna inteligencija“

 

Zaposleni u Službi Skupštine Crne Gore danas su pohađali obuku na temu „Emocionalna inteligencija“, koju je održala psihološkinja Radmila Stupar Đurišić.

Cilj obuke bio je da se učesnici upoznaju sa sposobnostima koje emocionalna inteligencija obuhvata, kako da ih prepoznaju i iskoriste u svakodnevnom ličnom i profesionalnom iskustvu.

Kroz praktičnu, interaktivnu obuku, polaznici su, između ostalog, bili u prilici da nauče koji su glavni elementi emocionalne inteligencije, i kako da upravljajući njima aktivnosti uvijek budu usmjerene ka određenom cilju i sa svrhom, kao i šta je poslovna, duhovna i politička inteligencija.