utorak, 15 decembar 2020 09:08

Poslanica Jelušić učestvovala u radu panela Savjetodavne grupe za javnu politiku Balkan u Evropi

Na panelu izloženi i rezultati Ipsos stratedžik marketinga

Poslanica Božena Jelušić učestvovala je u radu panela u organizaciji Savjetodavne grupe za javnu politiku Balkan u Evropi (BiEPAG - Balkans in Europe Policy Advisory Group), koji je održan 11. decembra. Na panelu su izloženi i rezultati Ipsos stratedžik marketinga (Ipsos Strategic Marketing) koji je u oktobru 2020. dobio nalog od Evropskog fonda za Balkan da sprovede istraživanje javnog mnjenja širom Balkana, kako bi se saznali stavovi građana o pitanjima od evropskih integracija i izbora - do građanskih inicijativa i teorija zavjere. Građani zemalja zapadnog Balkana i dalje su snažno opredijeljeni za članstvo u Evropskoj uniji, ali su trenutno zarobljeni „između Scile i Haribde“. Naime, na jednoj strani je predug i neizvjestan proces pregovaranja sa EU, a na drugoj nezadovoljstvo građana sopstvenim vladama, političarima i institucijama i njihovom istinskom posvećenošću EU integraciji i vrijednostima demokratije. Jedan od najporaznijih podataka koji prate ovo istraživanje je i činjenica, da svaka dva minuta, jedan stanovnik Zapadnog Balkana napušta svoju zemlju i kreće u EU u potrazi za boljim životom. Region će se na taj način brzo i neopozivo susresti sa starenjem nacija i nizom problema koji će to indukovati u okviru  društva i ekonomije.

Pokazatelji koji na mnogo načina reflektuju posljednje izbore u Crnoj Gori su 52% građana koji vjeruju da bi Crna Gora u narednih pet godina mogla ući u EU, ili čak 80% građana koji vjeruju da se vlada može promijeniti na izborima (sljedeće najveće povjerenje u vidu 56% iskazuju građani Albanije). U narednom periodu će se u slučaju Crne Gore „susresti“ nova EU metodologija pristupa i novoizabrana vlada snažno posvećena ubrzavanju procesa integracije. Veliki problem će svakako biti značajno ekonomsko zaostajanje i Crne Gore i regiona u odnosu na zemlje EU. Prioritet u procesu integracije ostaje borba protiv korupcije, a generalna je poruka da obije strane, EU i matične zemlje, moraju raditi više i bolje, posebno kada su u pitanju vladavina prava i sloboda medija. Samo tako će se steći povjerenje investitora za ulaganje u regionalne projekte.

Značajna finansijska sredstva koja će EU usmjeriti prema Zapadnom Balkanu će zahtijevati inkluzivne projekte, koji će pratiti osjećaj građana da su ka njima i usmjereni. EU nema namjeru da ubrzava projekte bez provjere da li su održivi, klimatski odgovorni i osmišljeni iz „zelene perspektive“. Inkluzivnost posebno podrazumijeva rodnu ravnopravnost i odgovarajuću zastupljenost žena u svim oblastima života. Proces evropske integracije ne predstavlja samo tehnokratski proces i „štrikove“, već podrazumijeva i svojevrsno socijalno učenje i transformaciju ka participativnoj demokratiji.

Pored panelista, diskusiju je pratilo četrdeset učesnika iz raznih zemalja regiona i EU.