ponedjeljak, 30 novembar 2020 13:49

Skupština će raditi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom

Konstatujući važnost položaja osoba sa invaliditetom u crnogorskom društvu, Skupština Crne Gore tokom novog saziva, posebnu pažnju posvetiće unapređenju i poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. U tom kontekstu, kako bi olakšali boravak licima sa invaliditetom u Plenarnoj sali Skupštine Crne Gore, pored pristupne rampe, obezbijeđeno je i mjesto sa kojeg se moguće direktno obratiti.             

U zgradi crnogorskog parlamenta takođe postoje lift i toalet upodobljen potrebama lica sa invaliditetom.

Skupština Crne Gore nastaviće sa aktivnostima na stvaranju pretpostavki koje će u potpunosti  omogućiti nesmetane uslove za kretanje i rad osoba sa invaliditetom.

 

Kadrovi - Plenarna sala: