srijeda, 15 januar 2020 15:08

Delegacija Skupštine na sastanku Svjetske zdravstvene organizacije – drugi dan

U Talinu se, od 14. do 15. januara  2020. godine, održava sastanak – dvodnevna radionica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) o jačanju međuresorne saradnje interesnih strana u cilju sprečavanja nasilja nad djecom u prioritetnim zemljama.

Posljednjeg dana, dvodnevne radionice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) govorilo se o jačanju međuresorne saradnje na planu sprečavanja nasilja nad djecom kao i o najboljoj praksi i lekcijama naučenim iz sprovođenja strategije „INSPIRE“.

Nasilje nad djecom je skriveni oblik nasilja i dokazi pokazuju da je rasprostranjenost istog neprihvatljivo velika na globalnom nivou i u 53 države iz evropskog regiona SZO. Nasilje nad djecom podrazumijeva najmanje jednu od šest glavnih vrsta međuljudskog nasilja koje se dešava u različitim fazama djetetovog razvoja. Tih šest vrsta nasilja uključuju: maltretiranje djece, zlostavljanje, nasilje među mladima, nasilje od strane intimnog partnera, seksualno nasilje i emocionalno ili psihološko nasilje i svjedočenje nasilju.

Nasilje nad djecom sa smrtnim ishodom, srećom, je i dalje rijetko, ali ipak čini oko 850 ubistava svake godine kod djece mlađe od 15 godina. Rasprostranjenost nasilja nad djecom bez smrtnog ishoda je mnogo veća. U evropskom regionu SZO rasprostranjenost se kreće od 9,6% za seksualno zlostavljanje, 22,9% za fizičko zlostavljanje do 29,1% za psihičko zlostavljanje, što ukazuje da je desetine miliona djece zlostavljano prije nego što napuni 18 godina.

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je u raspravi u kojoj se ocjenjivalo sprovođenje dvije strategije „INSPIRE“ na nacionalnom nivou (sprovođenje i primjena zakona, norme i vrijednosti). Na osnovu postavljenih pitanja, poslanici dr Suad Numanović, dr Halil Duković i Nikola Divanović su stavili akcenat na međusektorsku saradnju kao najbolji model rješavanja nasilja nad djecom, kao i na efikasnu primjenu zakonskog okvira.

Na današnjem sastanku govorilo se i o: prepoznavanju i određivanju prioriteta kada su u pitanju konkretni resorni izazovi za bezbjednost i dobrobit djece; modelima o sprečavanju nasilja kada su u pitanju bezbjedne sredine i podrška roditeljima i starateljima i argumentima za veće ulaganje u nacionalne programe.

Konkretni ciljevi radionice su bili da se:

- detaljno razmatra teret nasilja nad djecom, faktori rizika kao što su alkohol, siromaštvo i isključenost iz društva, i koristi od ulaganja u djecu i pristup „životnog toka“;

- preuzmu najnoviji primjeri dobre prakse u oblasti sprečavanja nasilja u djetinjstvu iz čitave Evrope, uključujući države „Pronalaženja puta“, sa fokusom na nordijske države;

- raspravlja o međusektorskim ulogama sektora zdravstva, socijalnog staranja, obrazovanja i pravosuđa u okviru pristupa u kom učestvuje čitava vlada u cilju sprečavanja i odgovora na nasilje nad djecom i kako se to može primijeniti na države učesnice;

 - razmijene iskustva na nivou država u pogledu uspješne primjene preventivnih programa zasnovanih na dokazima;

- podstakne razvoj regionalnih mreža u cilju jačanja sprečavanja nasilja nad djecom i proširenja mreže država „Pronalaženja puta“.

Učesnici današnjeg sastanka, kao i prethodnog, bile su interesne strane iz Estonije, Litvanije, Letonije, Jermenije, Republike Moldavije, Norveške, Švedske, Finske, Islanda, Gruzije, Crne Gore i Rumunije.

Takođe, crnogorska delegacija održala je i sastanak sa Džonatonom Pasmorom (Jonathon Passmore) iz Regionalne kancelarije SZO za Evropu na kojem se razgovaralo o nastavku unapređenja stanja djece u Crnoj Gori.

Delegaciju Skupštine Crne Gore na dvodnevnoj radionici Svjetske zdravstvene organizacije u Talinu, predstavljali su predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović, predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i poslanik Nikola Divanović.