ponedjeljak, 25 novembar 2019 17:30

Delegacija službenika državnih institucija Republike Bugarske posjetila Skupštinu

Zamjenica generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Marija Mirjačić i predstavnici sekretarijata više skupštinskih odbora sastali su se danas sa šestočlanom delegacijom službenika državnih institucija Republike Bugarske koja boravi u posjeti Crnoj Gori.

Sastanak je bio posvećen razmjeni praksi i iskustava u koordinaciji aktivnosti između zakonodavne i izvršne vlasti, te komunikaciji na nivou administracija, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak. Bugarska delegacija upoznala je predstavnike Službe Skupštine sa nadležnostima i praksom u radu parlamentarnih sekretara, koji su u resornim ministarstvima Bugarske zaduženi za praćenje parlamentarnih aktivnosti i saradnju sa Narodnom skupštinom. Na sastanku je, takođe, bilo riječi o parlamentarnim mehanizmima nadzora nad radom izvršne vlasti, uključujući poslanička pitanja, organizovanje saslušanja od strane skupštinskih odbora i razmatranje izvještaja drugih organa.

Naglašen je značaj razmjene iskustava na ekspertskom nivou, te zajednički zaključeno da je neophodno nastaviti i unaprijediti saradnju u navedenim oblastima.

Delegaciju koja je posjetila Skupštinu činili su parlamentarni sekretari zaposleni u kabinetima predsjednika i potpredsjednika Vlade Republike Bugarske, te kabinetima ministara vanjskih poslova, unutrašnjih poslova, pravde, ekonomije, kao i poljoprivrede, hrane i šumarstva.

Sastanku u Skupštini prisustvovala je i ambasadorka Republike Bugarske u Crnoj Gori Meglena Plugčijeva.