srijeda, 20 novembar 2019 17:17

Delegacija Skupštine Crne Gore u studijskoj posjeti Kraljevini Norveškoj

Oslo i Stavanger, 19. i 20. novembar 2019. godineDelegacija Skupštine Crne Gore boravila je u studijskoj posjeti norveškim institucijama, koja je organizovana u cilju boljeg upoznavanja sa norveškim sistemom, imajući u vidu da je Crna Gora, prilikom koncipiranja legislative u oblasti industrije nafte i gasa koristila pozitivnu praksu ove zemlje.

Delegaciju Skupštine činili su poslanici: Luiđ Škrelja, Filip Vuković, Bogdan Fatić, Nikola Divanović i Aleksandar Damjanović. U studijskoj posjeti, takođe, učestvovali su Vladan Dubljević, direktor Uprave za ugljovodonike Crne Gore i Jelena Savković, saradnica u Upravi.

Podršku u organizaciji ove posjete pružila je Uprava za ugljovodonike, državni organ koji se, između ostalog, bavi praćenjem ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika u Crnoj Gori.

Tokom prvog dana, u Oslu, delegacija je posjetila Ministarstvo vanjskih poslova gdje se sastala sa Annette Bull, zamjenicom direktora ovog ministarstva i Hanne Twedt Bull, predstavnicom Ministarstva. Na sastanku je razgovarano o odnosima Kraljevine Norveške i Crne Gore  i konstatovano da isti predstavljaju pozitivan primjer dobre međudržavne saradnje. Delegacija je bila u prilici da posjeti Skupštinu Kraljevine Norveške i sastane se sa Ole Andre Myhrold i Gisel Meininger Saudland, članovima Odbora za životnu sredinu i naftu i gas i Marit Halleraker, sekretarom Odbora. Ovom prilikom razgovarano je o načinu na koji Parlament, odnosno matični odbor vrši nadzor nad politikom upravljanja ugljovodonicima. Takođe, prilikom posjete Ministarstvu energetike, Dag Erlend Henriksen, predstavnik ministarstva, upoznao je učesnike sa institucionalnim okvirom koji postoji u Norveškoj, a koji se tiče nafte i gasa i koji je obezbijedio da je ova država u samom vrhu u svijetu u odnosu na transparentnost i efikasnost korišćenja nafte i gasa u praksi, što je dovelo do toga da je Norveška danas jedna od najrazvijenijih svjetskih ekonomija.

Učesnici su posjetili i Agenciju za životnu sredinu Norveške. Predstavnica Agencije, Tuna Sorgard,  ukazala je na široki sprektar nadležnosti ove institucije u zaštiti životne sredine, a najviše u dijelu eksploatacije nafte i gasa, koja se prije svega bazira na čvrstoj međusobnoj povezanosti i povjerenju između predstavnika državnih organa i biznis zajednice iz ove oblasti.

Tokom prvog dana razgovarano je i o brojnim aspektima višegodišnje saradnje Norveške i Crne Gore u oblasti upravljanja neobnovljivim ugljovodoničnim resursima, kao i najboljim praksama u realizaciji politike istraživanja i eksploatacije nafte i gasa.  Takođe, ukazano je da je podrška Kraljevine Norveške i njenih institucija bila ključna za pozicioniranje Crne Gore u ovoj oblasti, te da Crna Gora danas predstavlja regionalni primjer kako prudencijalno upravljati ovim resursom kroz jasno definisane segmente dobrog upravljanja: vlasništvo nad resursom, fiskalni režim, regulatorni okvir i potencijalne benefite za državu.

Drugog dana, u Stavangeru, učesnici su posjetili Norveški direktorat za naftu i gas, koji je u nadležnosti Ministarstva energetike. Predstavnik Direktorata, Espen Hauge Rasmussen, prikazao je istorijat razvoja industrije nafte i gasa u Norveškoj, trenutno stanje i projekcije u dugoročnom periodu, te nadležnosti Direktorata u sistemu. Ukazano je da je glavni zadatak Direktorata da se dobrim upravljanjem ostvare najveće moguće vrijednosti, od aktivnosti koje se odnose na naftu i gas, uzimajući u obzir zdravlje, sigurnost, zaštitu životne sredine, ribarstvo i slično. Tokom prezentacije koju je održao Gunnar Sjogren, direktor projekata ovog direktorata i koordinator studijske posjete, razgovarano je i o dosadašnjoj dobroj i prijateljskoj saradnji između Direktorata i Uprave za ugljovodonike Crne Gore, kao i mogućnosti da se saradnja između Crne Gore i Kraljevine Norveške, u ovoj oblasti još više unaprijedi. Takođe, organizovan je obilazak ovog direktorata, kada su učesnici bili u prilici da vide i skladišta uzoraka  jezgara iz bušotina.

Delegacija je posjetila i Agenciju za bezbjednost naftno-gasnih operacija, gdje je predstavnik ove agencije, Paul Bang, održao prezentaciju koja se odnosi na upravljanje naftom i gasom imajući u vidu sigurnost i zdravlje stanovništva. S tim u vezi, ukazano je da je upravljanje rizicima, ključno pitanje u ovoj industriji. Na kraju posjete, učesnici su bili u prilici da posjete i Muzej nafte.