petak, 15 novembar 2019 14:30

Učešće Delegacije Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za rodnu ravnopravnost na Kursu o post-zakonodavnom nadzoru

Beograd, 18 - 20. novembar 2019. godine

Delegacija Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za rodnu ravnopravnost u sastavu: dr Halil Duković, Nada Drobnjak, Momčilo Martinović i dr Zvonko Vuković učestvovaće na Kursu o post-zakonodavnom nadzoru, koji će se održati u Beogradu od 18. do 20. novembra 2019. godine.

Kurs organizuje Vestminsterska fondacija za demokratiju u sklopu aktivnosti Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN) i Programa koji Vestminsterska fondacija za demokratiju realizuje uz podršku norveškog Ministarstva vanjskih poslova, u periodu od aprila 2019. do novembra 2021.

Predavači će biti profesori sa Instituta naprednih pravnih studija Univerziteta u Londonu, a kurikulum se priprema od strane multidisciplinarnog i internacionalnog tima akademika i eksperata za parlamentarni razvoj.

Tokom tri radna dana poslanici i zaposleni u službama nadležnih odbora biće informisani o osnovama post-zakonodavnog nadzora, potrebi njegovog sprovođenja i prirodi post-zakonodavnog nadzora. Takođe, biće riječi o kvalitetu zakonodavstva i post-zakonodavnog nadzora, međusobnoj povezanosti propisa i politike, elementima holističkog post-zakonodavnog nadzora i njegovoj povezanosti sa kvalitetom zakonodavstva. Takođe, renomirani profesori će govoriti o vezi između ex-ante i ex-post procjene uticaja propisa, osnovama, indikatorima i kriterijumima za procjenu uticaja zakonodavstva. Pored toga, razgovaraće se o postupku sprovođenja post-zakonodavnog nadzora, njegovim vrstama, ulozi parlamenata, vlada i drugih subjekata u ovom procesu.

Završnog dana Kursa učesnici će biti informisani o načinu pokretanja post-zakonodavnog nadzora, njegovim rezultatima, korišćenju i praćenju korišćenja rezultata, kao i o učenju iz rezultata post-zakonodavnog nadzora. 

Tokom obuke biće organizovane vježbe i studije slučaja u kojima će učesnici praktično primjenjivati stečena znanja.

Ovaj kurs će označiti početak dužeg procesa u kojem će svaki od parlamenata Zapadnog Balkana odabrati zakon o kojem će sprovoditi post-zakonodavni nadzor.

Tokom Kursa o post-zakonodavnom nadzoru, biće održan Sastanak Upravljačkog odbora Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana u čijem radu učestvuju poslanica Nada Drobnjak i poslanik Momčilo Martinović.