četvrtak, 14 novembar 2019 12:57

Poslanice Skupštine učestvovale na seminaru Evropskog parlamenta o društvenim mrežama

Efikasna komunikacija putem društvenih mreža predstavlja nužnost u modernoj politici jer su platforme društvenih mreža preobrazile način na koji političari i građani komuniciraju, zaključak je dvodnevnog seminara u Briselu.

Poslanice Skupštine Crne Gore Aleksandra Vuković, Nela Savković-Vukčević, Branka Bošnjak i Anka Vukićević, kao i zamjenica generalnog sekretara Skupštine Marija Mirjačić, učestvovale su na seminaru o društvenim mrežama za poslanice Zapadnog Balkana, koji je održan u Evropskom parlamentu u Briselu, 13. i 14. novembra.

Sa ciljem da se podstakne šire i efikasnije korišćenje društvenih medija od strane poslanica, predstavnici najvećih društvenih mreža  Snepčeta (Snapchat), Fejsbuka (Facebook), Jutjuba (YouTube), Instagrama (Instagram) prezentovali su poslanicama niz mrežnih alata koji mogu unaprijediti komunikaciju sa građanima i ojačati veze sa javnošću. Posebno je naglašena važnost jačanja saradnje sa medijima, te je u tom smislu  ukazano da se tradicionalni kanali komunikacije danas čine restriktivnim i da je preko društvenih mreža važno razviti nove strategije i politike za podršku komunikaciji sa medijima, kojima je potreban brži i otvoreniji pristup.

Poslanice su na individualnim radionicama radile sa ekspertima za komunikaciju Evropskog parlamenta, koji su predstavili najbolje prakse i alate za kreiranje i dijeljenje političkog sadržaja, te stvaranje novih mogućnosti za komunikaciju sa građanima. Posebna pažnja je bila posvećena sadržajima kojima se promoviše transparentnost, a koji poslanicama omogućavaju pružanje informacije o relevantnom zakonodavnom radu, kao i aktuelnim dešavanjima u parlamentu. Predočene su i metode i preporuke o tome kako treba izgraditi narativ, kako reagovati na uznemiravanje, a razgovarano je i o pitanjima sigurnosti podataka.

Na sastanku sa potpredsjednicom Odbora Evropskog parlamenta za prava žena i rodnu ravnopravnost Gvendolin Delbos-Korfild, kao i radionici koja je bila posvećena predstavljanu Smjernica o rodno neutralnom jeziku u Evropskom parlamentu, bilo je riječi o važnosti promovisanja rodno neutralnog jezika i uvođenju rodno  nediskriminirajuće upotrebe jezika na svim nivoima.

Tokom boravka u Briselu delegacija crnogorskog parlamenta susrela se i sa kopredsjedavajućim Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje Vladimirom Bilčikom, kao i sa kopredsjedavajućom POSP-a za Srbiju Tanjom Fajon i kopredsjedavajućim POSP-a za Sjevernu Makedoniju Andreasom Šiderom. 

Seminar je organizovala Grupa Evropskog parlamenta za podršku demokratiji i koordinaciju izbora u okviru novog programa Simone Veil, koji ima za cilj da pomogne parterima, posebno parlamentima zemalja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, u jačanju demokratije osnaživanjem poslanica kao agenata promjene koji promovišu demokratska i inkluzivna društva.