utorak, 24 septembar 2019 12:15

Održani sastanci sa Grupom prijateljstva Hrvatskog sabora

Nastavak unapređenja parlamentarnih odnosa Crne Gore i Republike Hrvatske

Grupa prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Hrvatskim saborom predvođena potpredsjednikom Branimirom Gvozdenovićem održala je sastanak sa Grupom prijateljstva Hrvatskog sabora sa Crnom Gorom na čelu sa Brankom Bačićem.   

Naglasivši značaj hrvatske političke i ekspertske pomoći državnim strukturama Crne Gore na putu evropske i evroatlantske integracije, potpredsjednik Gvozdenović je istakao da Republika Hrvatska predstavlja dobar i uspješan primjer za integracione ciljeve zemlje regiona.

U kontekstu predstojećeg hrvatskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, Bačić je istakao da Hrvatska daje punu podršku evropskom putu Crne Gore zasnovanom na vrednovanju individualnih učinaka svake države, te da će jedan od prioriteta predsjedavanja biti proširenje Unije na Zapadni Balkan.

Poslanici su razmatrali mogućnosti unapređenja parlamentarnih odnosa, posebno na nivou odbora, te su razmijenjena mišljenja o modalitetima i načinima te saradnje. Delegacija Sabora je naročito ukazala na hrvatska iskustva u korišćenju EU fondova i na programe koji mogu biti od velike koristi za crnogorske građane.

Na sastanku je bilo riječi i o ekonomskoj saradnji, energetskim projektima i pravcima razvoja imajući u vidu tekuće i buduće saobraćajne kapitalne projekte, kao i o mogućnostima stvaranja posebnih programa u oblasti obrazovanja.

Na sastanku su pored predsjednika Grupe prijateljstva Branimira Gvozdenovića, prisustvovali članovi Radule Novović, Danijel Živković i Adrijan Vuksanović.

U delegaciji Sabora su predsjednik Grupe prijateljstva Branko Bačić i članovi Domagoj Ivan Milošević, predsjednik Odbora za evropske poslove i Damir Mateljan, potpredsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Evropske unije.

* * *

Na sastanku sa Odborom za evropske integracije bilo je riječi o procesu pristupanja Crne Gore EU i podršci Hrvatske na ovom putu, uporednim iskustvima Hrvatske prije i nakon članstva u EU, kao i o međusobnoj dobroj saradnji dvije zemlje i dva parlamenta. U ime Odbora za evropske integracije, sastanku su prisustvovali predsjednik Odbora Slaven Radunović, zamjenik predsjednika Odbora Adrijan Vuksanović i članovi Odbora Daliborka Pejović i Mihailo Anđušić.

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović je istakao da je cilj pregovaračkog procesa da Crna Gora na pravi način sprovede ključne reforme, koje su često i osjetljive i bolne, i da kao istinski bolje društvo postane članica Evropske unije. Članovi Odbora za evropske integracije su kao posebno važne i zahtjevne izdvojili oblasti vladavine prava, životne sredine i klimatskih promjena i konkurencije, a kao poseban izazov u procesu pristupanja Uniji pomenuli su i razvijanje i jačanje kapaciteta za efikasno korišćenje fondova EU, kako na državnom tako i na lokalnom nivou, kao i održavanje visoke podrške građana procesu pristupanja EU.

Parlamentarci su se saglasili da su iskustva Hrvatske u procesu pristupanja i članstva u EU za Crnu Goru najrelevantnija, i u tom kontekstu razgovarali o načinu na koji je Hrvatska pristupila reformama tokom pretpristupnih pregovora sa EU, ali i nakon sticanja statusa zemlje članice, kao i o koristima od članstva vezanim za ekonomski razvoj i pristup fondovima Unije. Hrvatski parlamentarci su predstavili prioritete hrvatskog predsjedavanja Savjetu EU u prvoj polovini 2020. godine, među kojima će biti i tema proširenja – oni su poručili da je strateški interes ne samo Hrvatske već i EU da Crna Gora i ostale zemlje regiona postanu punopravne članice Unije i da će EU biti cijela tek kad se njene granice poklope sa granicama Evrope.

Posjeta hrvatske delegacije organizovala se na poziv potpredsjednika Skupštine Crne Gore i predsjednika Grupe prijateljstva sa Hrvatskim saborom Branimira Gvozdenovića.