petak, 03 februar 2017 15:44

Skupština Crne Gore ravnopravno koristi foneme ś i ź, kao i sj i zj

U članu 13 Ustava Crne Gore, između ostalog, stoji da je crnogorski jezik službeni jezik u Crnoj Gori, a u Pravopisu crnogorskog jezika i Rječniku crnogorskog jezika, da su fonemi sj i ś ravnopravni, što podrazumijeva pravo pojedinca na slobodan izbor pri korišćenju. Time se rukovodi i Skupština Crna Gore prilikom informisanja javnosti o najznačajnijim parlamentarnim događajima.

Podsjećamo, takođe, da izjave i dokumenta poslanika, koji koriste foneme ś i ź Skupština Crne Gore prenosi u originalu, uvažavajući specifičnosti crnogorskog jezika, regulisane odgovarajućim propisima.