utorak, 31 januar 2017 15:27

Završena Interparlamentarna konferencija na temu: „Lokalne i regionalne vlasti u regionu proširenja i regionalna politika EU“

Drugi - završni dan Interparlamentarne konferencije otvorila je Iskra Mihaylova, predsjednica Odbora za regionalni razvoj, koja je prisutne upoznala sa temama o kojima će se voditi diskusija.

Tonino Picula, član Odbora za regionalni razvoj EP, govorio je o istorijatu regionalne politike EU i narednim koracima koje treba preduzeti u cilju postizanja što veće povezanosti.  

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa Regionalnom politikom EU 2014 – 2020. i njenom vezom sa IPA II. Povodom ove teme izlaganje je imao Franc Bogovič, član Odbora za regionalni razvoj.

U okviru treće sesije bilo je riječi o Strategiji EU za Jadransko-jonski region, o čemu je govorio Ivan Jakovčić, član Odbora za regionalni razvoj EP.

Skupu su, pored članova Evropskog parlamenta, prisustvovali i članovi parlamenata zemalja koje su u procesu proširenja.

Delegaciju Skupštine Crne Gore činili su poslanici Miloš Nikolić, član Odbora za politički sistem pravosuđe i upravu i Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije.