utorak, 31 januar 2017 10:31

Završen prvi dan Interparlamentarne konferencije u Briselu

Dvodnevnu konferenciju u organizaciji Evropskog parlamenta, otvorio je Alojz Peterle, predsjednik Zajedničkog parlamentarnog Odbora Evropske unije za bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju i član Odbora za spoljne poslove, koji je upoznao parlamentarce sa temama o kojima će se govoriti tokom prvog dana.

Johannes Hahn, evropski komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, govorio je o „Lokalnim i regionalnim vlastima u procesu proširenja“ i tim povodom ukazao na ključne zadatke koje je potrebno realizovati kako bi se proces pridruživanja ubrzao.         

Izlaganje na temu „Kreiranje javnih politika i implementacija evropske pravne tekovine iz ugla lokalnih i regionalnih vlasti“, imao je Jean-Luc Vanraes, član Odbora za regione EP.

Naredna sesija bila je posvećena jačanju uloge lokalnih i regionalnih vlasti u procesu proširenja EU, o čemu je govorio Jens Nilsson, član Odbora za regionalni razvoj EP.

Terry Reintke, članica Odbora za regionalni razvoj govorila je o podršci Evropskog parlamenta u cilju jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou.

Nikola Dobroslavić, član Odbora za regione, upoznao je učesnike sa ulogom ovog Odbora u cilju povećanja regionalne saradnje.

Takođe, učesnici su imali priliku da aktivno učestvuju u diskusijama na navedene teme.

Ispred Skupštine Crne Gore konferenciju prate poslanici Miloš Nikolić, član Odbora za politički sistem pravosuđe i upravu i Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije.