nedjelja, 29 januar 2017 11:02

Delegacija Skupštine Crne Gore na Interparlamentarnoj konferenciji u Briselu

Poslanici, Miloš Nikolić, član Odbora za politički sistem pravosuđe i upravu i Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije, učestvovaće na Interparlamentarnoj konferenciji na temu: „Lokalne i regionalne vlasti u regionu proširenja i regionalna politika EU“, koja se održava u Briselu, u periodu od 30. do 31. januara 2017. godine. 

Konferenciju organizuje Evropski Parlament kao dio Programa podrške za parlamente zemalja u procesu proširenja 2016. Na skupu će biti riječi o vođenju politike i implementaciji pravne tekovine EU iz perspektive lokalnih i regionalnih vlasti kao i jačanju uloge istih u procesu proširenja EU.Takođe, govoriće se o procjeni politike regiona EU 2014-2020 kao i Makro-regionalnoj strategiji kohezijske politike EU.

Pored članova Evropskog Parlamenta, skupu će prisustvovati i članovi parlamenata zemalja koje su u procesu proširenja.