nedjelja, 26 maj 2019 10:22

Delegacija Skupštine Crne Gore na regionalnoj radionici Svjetske trgovinske organizacije u Beču

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovaće na regionalnoj radionici za poslanike parlamenata zemalja Centralne i Istočne Evrope, Centralne Azije i Kavkaza, koja će se održati u Beču u periodu od 27. do 29. maja 2019. godine.

Regionalna radionica, koju organizuje Svjetska trgovinska organizacija (STO), ima za cilj da upozna članove parlamenata zemalja članica STO-a sa institucionalnim i pravnim okvirom ove organizacije, njenoj ulozi i aktivnostima, kao i sa rezultatima prethodne, jedanaeste, STO ministarske konferencije i pripremama za narednu, dvanaestu, STO ministarsku konferenciju.

Delegaciju Skupštine čine poslanici: Nikola Rakočević, član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Mihailo Anđušić, član Odbora za evropske integracije.