ponedjeljak, 01 april 2019 13:11

Poslanik Damjanović učestvovao na okruglom stolu u Parlamentu Češke

Okrugli sto organizovan u okviru NDI Inicijative za jačanje parlamenata Zapadnog Balkana 

Poslanik Aleksandar Damjanović učestvovao je na okruglom stolu „Efikasnost zakonodavnog procesa i parlamentarna transparentnost”, koji je Nacionalni demokratski institut za međunarodne odnose (NDI) organizovao u okviru Inicijative za jačanje parlamenata Zapadnog Balkana, u češkom Parlamentu, 28-29. marta 2019. godine.

Tokom skupa, kroz izlaganja i debate, poslanici i predstavnici službi šest parlamenata Zapadnog Balkana, kao i parlamenata Češke, Poljske, Slovačke i Slovenije, razmijenili su iskustva i mišljenja o efikasnosti zakonodavnog procesa, parlamentarnoj transparentnosti, odnosima sa medijima i civilnim sektorom.

Na okruglom stolu je, takođe, bilo riječi o ljudskim i finansijskim resursima koji su dostupni poslanicima za obavljanje poslaničke funkcije, kao i jačanju veza parlamenata sa građanima, u vezi sa kojima su predstavnici Istraživačkog centra Službe Skupštine Crne Gore učesnike skupa upoznali sa uporednim rješenjima o radu zakonodavne, istraživačke i službe ljudskih resursa u šest parlamenata Zapadnog Balkana, i ujedno predstavili rad Regionalne istraživačke platforme i Demokratskih radionica „Barbara Pramer”.